top of page

Leescoach

Lezen. Wellicht de belangrijkste taalvaardigheid in het leven. Toch ervaren steeds meer jongeren leesproblemen. Zowel op het vlak van technisch lezen als bij begrijpend lezen.

 

Als secundaire school kan je er niet meer van uitgaan dat elke leerling de leesvaardigheid blijvend beheerst. Je wil de leerlingen hierin ondersteunen, maar hoe begin je eraan?

Blees ondersteunt het uitwerken of bijsturen van het leesbeleid in het secundair onderwijs. Dit kan voor onderstaande thema’s.

  • Krachtige en motiverende leesomgeving: lezen zichtbaar en motiverend maken op school.

  • Effectieve leesdidactiek: sterk leesonderwijs.

  • Leesmonitoring & feedback: systematisch opvolgen van leesvorderingen.

  • Breed leesnetwerk: op zoek naar ondersteunende partners.

  • Visie, doelen en acties: op zoek naar de schoolvisie op lezen en daaraan doelen en acties koppelen.

  • Naar een duurzaam leesbeleid: een volledig leestraject uitbouwen.

bottom of page