top of page

Het verhaal

Er was eens…

Een dromende, stomende fantasiewolk die de wereld wou verbeteren. Ze groeide op in een nest vol verhalen en enkele kostbare juwelen van boeken. Met vokkewolk en moekewolk werd gefantaseerd, bedacht, bedisseld, besproken. Vanuit de lucht werd het duidelijk: school was een veld vol korenaren en bloemen, klaar om geplukt, gemaaid en gedorst te worden, maar er moesten eerst nog wel wat andere landbouwwerkzaamheden uitgevoerd worden. Taal en humor werden de belangrijkste tools. En Boeken. Lezen. Dromen. Al gauw wilde ze haar kennis gaan delen, maar gaandeweg ontdekte ze dat niet iedereen die kennis zomaar kon opslurpen. Daar wilde ze bij helpen! “Zorgen voor” werd de kern van haar dagen. Omarmen, hullen in pluizige wolkendotjes. Tegelijk bleef die wolk maar groeien en groeien en groeien tot ze cumuleerde in een wervelwolk vol taal, verhalen en creatieve buien. Achter haar straalde het licht van zelfstandigheid, van doe-je-eigen-ding. Zo kwam deze stomende dromende wolk tot rust. Ze spreidde zich uit over de horizon en vond haar identiteit: 

Wie ben ik?

Ik ben Hilde.

Mama van 3. Leerkracht secundair onderwijs. Schoolbibliothecaris. 

 

Bij co-hogeschool Odisee vormen ze me nu ook tot leescoach, een magisch traject! Het Centrum voor Taal en Onderwijs van de KU Leuven maakt een taalbeleidsexpert van me.

Al 25 jaar is onderwijs mijn speel- en werkterrein en deed ik waardevolle ervaringen op als taalbeleidsmedewerker en taalbeleidscoördinator, taalondersteuner, taalcoach, bijlesleerkracht, leerzorgcoördinator, leerlingbegeleider, GOK-coördinator en voorleesheks.

Toveren met taal zit me in het bloed. Het is de passie die ik via "blees" op de wereld loslaat.

'blees' zonder hoofdletters

'blees' is geen eigennaam. Het is een concept.

bottom of page