top of page

Taalbeleid

IMG_5154.JPG

Een taalbeleid… Geen idee hoe eraan te beginnen? Of een beetje stilgevallen? Of loopt het niet zoals gehoopt?

Blees ondersteunt het (her-)opstarten of bijsturen van het taalbeleid voor scholen in het secundair onderwijs. Dit kan vanuit verschillende uitgangsposities:

  • Van nul beginnen: volledige trajectbegeleiding op basis van de schoolidentiteit.

  • Je weet al waar naartoe: praktische begeleiding voor je team op weg naar het einddoel.

  • Meteen aan de slag: blees biedt een concept/idee.

Leescoach

Lezen. Wellicht de belangrijkste taalvaardigheid in het leven. Toch ervaren steeds meer jongeren leesproblemen. Zowel op het vlak van technisch lezen als bij begrijpend lezen.

 

Als secundaire school kan je er niet meer van uitgaan dat elke leerling de leesvaardigheid blijvend beheerst. Je wil de leerlingen hierin ondersteunen, maar hoe begin je eraan?

Blees ondersteunt het uitwerken of bijsturen van het leesbeleid in het secundair onderwijs. Dit kan voor onderstaande thema’s.

  • Krachtige en motiverende leesomgeving: lezen zichtbaar en motiverend maken op school.

  • Effectieve leesdidactiek: sterk leesonderwijs.

  • Leesmonitoring & feedback: systematisch opvolgen van leesvorderingen.

  • Breed leesnetwerk: op zoek naar ondersteunende partners.

  • Visie, doelen en acties: op zoek naar de schoolvisie op lezen en daaraan doelen en acties koppelen.

  • Naar een duurzaam leesbeleid: een volledig leestraject uitbouwen.

Blog

Op zoek naar lesdocumenten en lesactiviteiten die je meteen kan inzetten in de klas?

In de leesblog lees je meer over activiteiten die ik in de klas uitvoer omtrent lezen en het schoolvak Nederlands in de eerste graad van het secundair onderwijs.

Vele activiteiten en documenten zijn zeker ook bruikbaar voor jongere of oudere leerlingen.

Aankoop lesdocumenten

De lesdocumenten die ik in mijn blog bespreek, kan je hier aankopen!

Na betaling ontvang je de beschreven documenten in je mailbox, samen met de gebruiksaanwijzing en de wettelijke gebruiksbepalingen.

bottom of page