top of page

Proeflezen

Wat doet blees?

  • verbale feedback op tekst; weergeven van leeservaring

  • signaleren van problemen en inconsistenties

  • aanwijzingen geven ter correctie

  • corrigeren/redigeren: tekst aanpassen aan doelgroep/medium/stijl/gewenste lay-out, spelling/grammatica/uniformiteit/typefouten

Nood aan een extra opinie of onzeker over je teksten?

  • manuscripten

  • folders/publicaties

  • eindwerken

  • zakelijke teksten/reclame

bottom of page